Aktimur Bey

In English- Aktimur Bey

Aktimur Bey, Son of Gunduz Bey

Aktimur Bey
Aktimur Bey son of Gunduz Bey

Aktimur Bey, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kardeşi Gündüz Bey‘in oğludur. Osman Gazi, Karacahisar’ın fethinden sonra bu yeğenine büyük bir ganimetle saray-hisarın alınması görevini Selçuklu Sultanına verdi.

Amcasını en iyi temsil eden Aktimur, Selçuklu padişahından daha çok hürmet ve hürmet görüyordu. Osman Gazi’nin faaliyetlerinden memnun olan Selçuklu Sultanı, hizmetlerinin karşılığı olarak ona Karacahisar’ı hediye etmiş ve ona sancak, davul, sancak, sancak, römorkör gibi saltanat nişanları göndermiştir. Osman Bey’in yeğeni Aktimur bu hediyelerle gelir gelmez onu karşılamak için birkaç adım attı. Savaş rüzgarı esiyordu ve Mehtar elleri göğsünde saygıyla duruyordu.

Aktemur’un bundan sonraki en önemli görevi, Bursa’yı fethetmek için kaplıcaların kıyısında inşa edilen iki kaleden birinin beyliğiydi. İkinci kale komutanı Balbancık ile birlikte Bursa’yı on yıl boyunca abluka altında tutan Aktimur, kalenin fethinde en önemli rolü oynamıştır. Bursa’nın fethinden sonra Aktaçoka ile birlikte Açova’yı fetheden Aktemur’un sonraki faaliyetleri ve ölümü hakkında bilgi yoktur. Ancak Osman Bey’e çeşitli fetihlerde eşlik ettiği bilinmektedir. Peki Aktemur tarihte gerçekten var mı?

Aslında birçok tarihi şahsiyetin varlığı sadece Aktemur tarafından değil tarihçiler tarafından da tartışılmaktadır. Mesela büyük tarihçi Halil İnalcık; “Osmanlı tarihi en çarpık ve tek taraflı yorumdur.” Bir bakıma günümüzde bu devlet hakkındaki yanlış ve taraflı görüşlerin temel sebebini açıklıyor. Nitekim TODAY yazarı Colin Imber; Osmanlı’nın kökenleri üzerine yazdığı bir makalede, Osman Gazi ve yakın arkadaşlarının birer hayal ürünü olduğunu ileri sürer. Ona göre; Çağdaş bir tarihçinin yapabileceği en iyi şey, Osmanlı tarihinin başlangıcının bir kara delikten başka bir şey olmadığını kabul etmektir. Bu boşluğu doldurmaya yönelik herhangi bir girişimin, yalnızca hikaye sayısını artıracağını söylüyor.

Bunların hepsi asılsız söylentiler olsa da hepimiz biliyoruz ki Osmanlı İmparatorluğu çok güçlü ve uzun ömürlü bir imparatorluktu ve padişahları cesaretleri, dürüstlükleri ve büyüklükleriyle tüm dünyada ün salmıştı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top